NIEUWS

Update 29/12/2020

29 dec 2020

Beste klanten,

 

Eerst en vooral onze beste wensen voor 2021.

 

Kerst is een periode van terugblikken, 

maar ook van vooruitkijken naar de toekomst.

Een nieuw jaar, met nieuwe kansen.

2020 was een bewogen jaar, we kijken dan ook vol goede moed uit naar een gezond en veelbelovend 2021.

 

Hierbij bezorgen we jullie nog een laatste updatemail van dit jaar.

 

Sociale bijdragen:

Er werden veel uitstellen van betaling aangevraagd en goedgekeurd. Dit is goed nieuws om ademruimte te bieden als het nodig is, toch willen we hierover nog een tip meegeven:

!Betaal in 2020 wat je kan! Het bankrekeningnummer en de gestructureerde mededeling zijn steeds hetzelfde, dus je kan per week zelf een financieel haalbaar bedrag betalen.

Wij raden je aan om, in de mate van het mogelijke, je sociale bijdragen toch vóór 31 december 2020 te betalen. Uitstel van betaling is immers geen afstel: je moet je bijdragen uiteindelijk betalen. Door de betalingen voor je uit te schuiven, verhoog je je financiële last van 2021. Door het betalingsuitstel zal je in 2021 immers 8 kwartalen moeten betalen en de eindafrekeningen van 2018 en 2019:

Betaal dus wat je kan vóór 31 december 2020: zo heb je toch een betalingsuitstel van enkele maanden en vermijd je een zware financiële last in 2021. Bovendien is je betaling fiscaal aftrekbaar in 2020!

 

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme:

Het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die open is maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid geconfronteerd wordt met een verplichte sluiting of omzetdaling van minstens 60% in de volgende periode:

 • 16 november tem 31 december

De periode van omzetdaling wordt vergeleken met eenzelfde periode vorig jaar = de referentieperiode 2019.

Bij starters (opgestart na 1/10/2019) wordt de omzetdaling vergeleken met de voorziene omzet voor die periode in 2020, zoals vastgelegd in het financieel plan.

De steun bedraagt 10 % van de omzet van de referentieperiode.

De steun wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Aangezien voor de premie een percentage wordt genomen van de omzet dienen we voor jullie na te gaan welke referteperiode het interessantste is voor je onderneming.

Als je in aanmerking komt voor de premie volgens de voorwaarden (zie de link hieronder) en je wenst de aanvraag te doen, geef dan zeker een seintje voordat je het beschermingsmechanisme online aanvraagt door een mail te sturen naar info@cardonpartners.be.

Om de aanvraag te kunnen doen heb je je identiteitskaart en pincode of de app ‘itsme’ nodig en onderstaande informatie:

 • De omzet (zonder btw) van geleverde prestaties in de referentieperiode 2019.
 • De omzet zoals opgenomen in de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019.
 • Het IBAN-rekeningnummer van de onderneming.

Voor de aanvraag zelf, deze is online pas mogelijk vanaf 4 januari en meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op de volgende link, kijk zeker ook onder het tabblad ‘FAQ’ voor de veelgestelde vragen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme

 

Wat betekenen de steunmaatregelen voor je belastingen?

Ondertussen werden er diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis waar mogelijk te beperken. We krijgen echter steeds meer de vraag wat dit uiteindelijk zal kosten. We geven hieronder even een samenvatting van de fiscale gevolgen.

 • Premies

De hinder- en compensatiepremie, (nieuw) vlaams beschermingsmechanisme zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan sociale bijdragen. De bedragen die je hiervoor zou hebben ontvangen zijn ‘netto’ waarop geen belastingen meer dienen betaald te worden.

 •  Overbruggingsrecht

Naast de premies kan er afhankelijk van je situatie bij het sociaal verzekeringsfonds ook een overbruggingsrecht aangevraagd worden.

                1) eenmanszaak:

                    Afzonderlijk belastbaar aan 16,5% (+ gemeentebelasting)

                    Op de ontvangen overbruggingsrechten dien je sociale bijdragen te betalen

                2) zelfstandige bedrijfsleider:

                    Belastbaar aan de gewone progressieve belastingtarieven (25% tot 50% + gemeentebelasting) in de personenbelasting

                    Op de ontvangen overbruggingsrechten dien je geen sociale bijdragen te betalen. 

 

Investeringsaftrek:

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. 

 

Voorbereidingen boekhouding 2020:

Kan je ons indien van toepassing al volgende zaken bezorgen?

 • Onkostennota in te brengen voor een bepaald percentage van de kosten van Elektriciteit, Aardgas, Water, Brandverzekering & Zonnepanelen – We bezorgen jullie een Excel die jullie kunnen aanvullen met de maandelijkse bedragen.  Dit is enkel mogelijk voor vennootschappen wanneer de facturen niet op naam van de vennootschap staan of deze kosten effectief op jullie privénaam gefactureerd worden. Bij een eenmanszaak mag je deze facturen gewoon naar uw boekhouding versturen of opladen. – https://cardonpartners.sharepoint.com/:x:/s/Software/EdxfMPCP64hOnIw1AFezTzUBSXC0FmjHCkTQTwMiOgyxuA?e=rg7gal
 • Alle facturen (per pdf 1 factuur) opladen of doorsturen naar  je persoonlijk e-mailadres van Yuki dat per dossier is toegekend. Als je het emailadres niet kent, bezorgen we dit met veel plezier.

Bij onduidelijkheid mag je ons steeds contacteren.

 

Permanentie:

Ons kantoor is gesloten van maandag 28 december tem maandag 4 januari.

De mailbox wordt nagekeken en dringende zaken worden opgenomen.

Vanaf dinsdag 5 januari zijn we terug beschikbaar met onderstaande maatregelen.

 • Omwille van de verstrengde maatregelen werken we voorlopig achter gesloten deuren
 • We proberen de continuïteit van kantoor te blijven garanderen
 • ENKEL op afspraak, via onze website kan je gemakkelijk een afspraak inplannen
 • Alle ingeplande afspraken zullen doorgaan via video-call

 

Voor meer informatie over alle steunmaatregelen kan je steeds terecht bij VLAIO op devolgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

 

Omwille van de omvang van de verschillende maatregelen, willen we vragen of jullie in de mate van het mogelijke zelf de aanvragen kunnen doen? In veel gevallen dienen de aanvragen online te gebeuren met je identiteitskaart en pincode. In andere gevallen dienen er vragen ingevuld te worden waar jullie zelf het best vanop de hoogte zijn. Hierdoor is het meestal efficiënter dat de aanvragen door jullie zelf worden gedaan. Waar mogelijk helpen we jullie graag met vragen en onduidelijkheden.

 

Cardon & Partners blijft alles correct opvolgen en doet voor jullie wat mogelijk is. 

 

We hopen jullie snel terug te zien in veilige omstandigheden. 

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin