NIEUWS

Corona – maatregelen update 13/07/2020 – YUKI – Permanentie

13 jul 2020

Beste klanten,

 

We hopen dat het ondertussen goed met jullie gaat.

Er zijn jammer genoeg de laatste tijd weer mindere berichten in het nieuws, maar we duimen dat het binnenkort weer de goede kant uitgaat.

Het is ondertussen alweer even geleden, maar bij deze willen we jullie graag nog eens op de hoogte brengen van een aantal nieuwe steunmaatregelen.

Omwille van de omvang van de verschillende maatregelen, willen we vragen of jullie in de mate van het mogelijke zelf de aanvragen kunnen doen? In de meeste gevallen dienen de aanvragen online te gebeuren met je identiteitskaart en pincode. In andere gevallen dienen er vragen ingevuld te worden waar jullie zelf het best vanop de hoogte zijn. Hierdoor is het meestal efficiënter dat de aanvragen door jullie zelf worden gedaan. Waar mogelijk helpen we jullie graag met vragen en onduidelijkheden. 

 

Corona ondersteuningspremie:

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een grote omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Het gaat over ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Je kan de premie met behulp van een handleiding zelf aanvragen via de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/hoe-vraag-je-de-corona-ondersteuningspremie-0

 

Overbruggingsrecht heropstart:

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart geeft in de maanden juni, juli en augustus 2020 een uitkering aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit overbruggingsrecht:

 • Je bent als zelfstandige in hoofdberoep sociale bijdragen verschuldigd in België  of je betaalde bijdragen zijn gelijk aan de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • Op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. 
 • Je activiteit mag opnieuw opgestart worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake sociale distancing;
 • Je kan aantonen dat je activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019,als gevolg van het coronavirus. 
 • Je krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Opgelet: De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Corona ouderschapsverlof zelfstandigen:

Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking? Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is dan mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen. Het gaat dan over 532,24 euro voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking en over 875 euro voor éénoudergezinnen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht voor mei t.e.m. augustus en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of meerdere maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven. Voor verder info kan je hier terecht.

Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • De zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige
 • bijberoep en gepensioneerde met inkomen 2017 > € 13.993,78
 • Indien inkomen 2017 < € 13.993,78, dan mogelijks retroactief recht op basis van inkomsten 2020

Je kan alle voorwaarden en uitzonderingen terugvinden via de volgende link:

https://www.vlaanderen.be/ouderschapsverlof/corona-ouderschapsverlof

De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds, voor meer informatie over je persoonlijke situatie kan je hen contacteren.

 

Strategische Transformatiesteun COVID-19:

Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. De minimum investeringsdrempel varieert in functie van de grootte van de onderneming en bedraagt minstens € 250.000. Het investeringsproject moet binnen 6 maanden na de datum voltooid zijn waarop de steun is toegekend.

Meer informatie op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/strategische-transformatiesteun-sts

 

Consumptiecheques toekennen aan je medewerkers:

De mogelijkheid om consumptiecheques toe te kennen staat open voor alle werkgevers. Wil jij ook een consumptiecheque toekennen? Dan is het nog even wachten op het wettelijk kader. We kunnen echter wel al een tipje van de sluier lichten en verduidelijken wat de spelregels zullen zijn.

 • De cheque kan niet gegeven worden ter omzetting van bestaande loon of verworven voordelen. Het gaat dus om een extraatje dat je toekent.
 • Je hoeft geen rekening te houden met de loonnorm bij het toekennen van de consumptiecheque.
 • De toekenning ervan moet geregeld worden in een cao op sectoraal vlak, op ondernemingsvlak of bij gebreke aan een syndicale delegatie, via een individueel akkoord.
 • Het maximale bedrag is 300 euro.
 • De consumptiecheque kan enkel als papieren cheque worden gegeven.

Wanneer kan je de consumptiecheque toekennen?

 • De cheque moet toegekend worden voor 31 december 2020.
 • De geldigheid van de consumptiecheque is een jaar, lopend van 8 juni 2020 (de heropeningsdatum van de horeca) tot 7 juni 2021.
 • De cheque kan enkel besteed worden aan:
 • horeca
 • cultuur: enkel organisaties die door de bevoegde overheid erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn.
 • sport: enkel sportverenigingen die aangesloten zijn bij een regionale of sportfederatie.
 • De cheque kan dus niet gebruikt worden om bijvoorbeeld cinematickets of sportkledij te kopen. Wel om naar een toneelvoorstelling te gaan of een abonnement bij de zwemclub aan te kopen.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever van de consumptiecheque?

 • De cheque zal vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen.
 • De cheque zal zowel vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing als aftrekbaar zijn voor de werkgever. Het is dus ook fiscaal voordelig.

Voor wie is de consumptiecheque?

 • De consumptiecheque is beschikbaar voor arbeiders, bedienden en bedrijfsleiders
 • Je kan de consumptiecheque aan iedereen toekennen, of aan een objectief afgebakende categorie binnen je personeel. Je kan de consumptiecheque dus niet op individuele basis toekennen. 

Waar kan je de cheque aankopen?

Je kan de cheque bestellen bij een erkende uitgiftemaatschappij, of je kan deze ook aankopen bij het restaurant om de hoek of het café, of bij je lokaal bestuur als zij een bon aanbieden die bij meerdere handelaars kan gebruikt worden.

De procedure om dit aan te vragen is nog niet bekend, we houden jullie op de hoogte.

 

Yuki update:

Vanaf 1 augustus zal Yuki er anders uitzien. De Yuki navigatie is namelijk volledig vernieuwd en verbeterd.

Op basis van feedback van ondernemers en boekhouders, hebben ze gezorgd voor een optimale navigatie voor alle gebruikers.

Bekijk in de onderstaande video de belangrijkste verbeteringen en ontdek waar je alle bekende features voortaan kan vinden:

https://www.youtube.com/watch?v=nhtCnkUq-kE

 

Permanentie:

Met de huidige situatie willen we echter vragen om rekening te houden met volgende zaken:

 • De komende 2 weken zijn er verschillende medewerkers met vakantie, daarnaast gaan we t.e.m. eind augustus terug meer werken van thuis, hierdoor is er een beperkte bezetting op kantoor, we werken voorlopig achter gesloten deuren
 • ENKEL op afspraak (via onze website kan je gemakkelijk een afspraak inplannen) en bij voorkeur via video-call
 • Alle ingeplande afspraken kunnen ook doorgaan via video-call 
 • Max. 2 personen tegelijk aanwezig in de receptieruimte / balie 
 • Veiligheidsvoorschriften naleven: achter plexiglas blijven, handen ontsmetten, voldoende afstand bewaren, etc.

 

Tijdens de vakantieperiode en de aangepaste maatregelen blijven we telefonisch en per mail bereikbaar voor al jullie vragen en bijstand.

 

Voor meer informatie over alle steunmaatregelen kan je steeds terecht bij VLAIO op devolgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

 

Cardon & Partners blijft alles correct opvolgen en doet voor jullie wat mogelijk is. 

Om het overzicht in verband met vragen in functie van het coronavirus te bewaren, willen we vragen om de mails hierover te sturen naar info@cardonpartners.be

 

Alle ondernemers zijn de motor van België en onze economie.

Laat ons met z’n allen de motor draaiende houden.  

 

 

Het Team van Cardon & Partners i.ov. Filip Cardon – Erkend Boekhouder-Fiscalist 30046152 – Cardon & Partners 

 

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Eventuele bijlagen van dit bericht bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of kunnen informatie bevatten die beschermd wordt door auteurs- of andere rechten. Dit bericht houdt geen enkele verbintenis in vanwege ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een gedetailleerde schriftelijke overeenkomst tussen de beoogde ontvanger(s) van dit bericht en ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’. Indien u deze email per ongeluk ontvangt, gelieve dan de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen alsook alle kopieën ervan te vernietigen. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, mag u in geen enkel geval deze email of enig deel ervan gebruiken, openbaar maken, distribueren, afdrukken of kopiëren. Dit email bericht is niet aan controle onderworpen geworden en kan niet worden gebruikt als bewijs in de zin van artikelen 1317-1356 van het burgerlijk wetboek. Deze email geldt onder geen enkele voorwaarde als enige vorm van financieel, boekhoudkundig, wettelijk of fiscaal advies waarvoor ‘Filip Cardon – Cardon & Partners’ kan aansprakelijk worden gesteld. In het geval er toch sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid, zal elke claim worden beperkt tot het bedrag van de gefactureerde kosten. Communicatie met behulp van dit systeem zal worden gecontroleerd en kan worden geregistreerd om een doeltreffende behandeling te kunnen verzekeren alsook om deze voor eventuele andere legale zakelijke doeleinden te kunnen aanwenden. Als gevolg van de inherente onveiligheid van internet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke virusinfectie veroorzaakt door deze email en/of bijlage(n) ervan noch voor enig misbruik van deze bestanden in dit verband door derde partijen.

 

Heb je ons nodig?

Kantoor:
Nieuwstraat 17
9170 Sint-Gillis-Waas

Over ons

Log in op SilverfinLog in op Yuki Log in op fid-manager facebook twitter linkedin